Tất cả
Sever: Sever 6
Hành Tinh: Namec
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
400,000đ
Sever: Sever 5
Hành Tinh: Namec
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
500,000đ